Flora

 

Els hàbitats principals que trobam a la Gola són el salicorniar, que forma part de la zona humida, i la garriga amb pinar. La combinació d'aquests ambients fa que la diversitat de flora que podem trobar a la Gola sigui elevada sobretot de plantes de cicle anual.

 

Espècies com la salicòrnia (Arthrocnemum), la verdolaga marina (Halimione portulacoides), el jonc marí (Juncus acutus), el jonc boval (Scirpus holoschoenus ), la canya (Arundo donax) o el tamarell (Tamarix sp), són espècies relacionades amb la zona humida.

 

 

 

 Petits prats lliguen aquesta àrea amb la garriga. Aquí  ja apareixen  espècies  que  presenten  port  arbustiu  com  la mata (Pistacia lentiscus), l'estepa  blanca (Cistus albidus) i l'estepa llimonenca (Cistus monspeliensis), aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i també de port arbori com el llampúdol (Rhamnus alaternus) i alguns ullastres (Olea europaea var. sylvestris).
 

 

Dins el pinar (Pinus halepensis) hi trobam mesclades  vàries d'aquestes espècies, també alguns peus de murta (Myrtus communis) i algun garrover (Ceratonia siliqua) i ullastre. Entre i entre creixen arreu les herbàcies.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Fundación Natura Parc