Fauna

 

Com en totes les zones humides, el major atractiu de la Gola és l'avifauna que s'hi pot observar. Aquesta pot ser abundant en algunes èpoques de l'any i a vegades ens dóna petites sorpreses.

El collverd (Anas platyrhynchos), la gallineta d'aigua (Gallinula chloropus), l'agró blanc (Egretta garzetta) són els habituals del parc, però també el  busqueret capnegre (Sylvia melanocephala), el gafarró (Serinus serinus), la mèrlera (Turdus merula), el trencapinyons (Loxia curvirostra), el xàtxero groc (Motacilla flava) o el tudó (Columba palumbus) es deixen escoltar i veure tot passejant pel recorregut.

 

Durant els períodes migratoris (Març a Maig / Septembre i Octubre) alguns ocells s'aturen a la Gola a descansar i alimentar-se.

Entre els anys 2010-2011 i 2016-2017 s'han pogut observar al parc i als seus voltants fins a 122 espècies d'aus. 

 

 

 

 

 

Altres grups com els peixos i els artròpodes es poden veure a la Gola. La llisa (Chelon labrosus), el llop (Dicentrarchus labrax) o l'anguila (Anguilla anguilla) conformen l'ictiofauna habitual del parc. Per altra part, moltes espècies d'insectes es comencen ara a conèixer al parc. Vàries espècies de papallones, libèl·lules, abelles, escarbats, etc hi poden ser observats.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Fundación Natura Parc