El parc i la zona humida

 

 

 

 

 

La llacuna és l'extensió natural que primer s'aprecia en arribar a la Gola.L'aigua de la llacuna és salobre degut a la seva conexió directa amb la mar i els dos torrents d'aigua dolça que convergeixen ( Síller i Gommar )

 

Tot voltant  l'aigua  trobam  les zones de salicorniar  on la presència d'aigua depèn de les pujades i  baixades del  nivell de la mar.

     
 El recorregut pricpal envolta la llacuna i s'endinsa dins dels bosc de pi, on habiten majoritariament aus de petita mida. En finalitzar el recorregut, la volta al puni inicial es farà en paral.lel a la costa, on també es pot gaudir d'aus aquàtiques pòpies del litoral mallorquí. 

 

 

Es tracta d'un intinerari completament adaptat per a persones amb movilitat reduïda on podem trobar diferents punts d'observació d'avifauna. 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Fundación Natura Parc