El parc i la zona humida

 

    Gairebé la meitat de l'àrea de la Gola és coberta per aigua. És la zona humida i la seva àrea d'influència.

   

    La major superfície d'aigua es concentra en la zona central  de la Gola, on l'amplària és major i l'aigua té més contingut en sal degut a la seva connexió directa amb la mar.  El torrent  de  Síller (canalitzat al seu tram superior)   i  el torrent  de  Gommar fan aportacions d'aigua dolça al salobrar que hi ha a la Gola.
     

    Tot voltant  l'aigua  trobam  les zones de salicorniar  on la presència d'aigua depèn de les pujades i  baixades del  nivell de la mar.
     
    

     

     Més enllà de la zona inundable ja trobam el passeig que conforma el recorregut pel parc de la Gola. L'itinerari voreja tota la zona humida i passa pels altres hàbitats presents al parc. 

     

     És tracta d'un itinerari completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda on podem trobar diferents punts d'observació de l'avifauna. Els panells informatius recullen informació d'algunes de les espècies més interessants que podem observar.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Fundación Natura Parc