La Gola

 

La Gola, situada  ben al mig del Port de Pollença (Mallorca),   és   una   petita   zona   humida   on   conflueixen  els torrents  de   Síller   i Gommar, que acaben el seu recorregut a la mar. També l'aigua marina entra a aquesta zona humida donant un component salobrós a les seves aigües. 

   

 La Gola és ara una zona verda  que, després de passar per diferents estadis,  fou  restaurada entre el 2007 i el 2008 gràcies a un projecte executat per la Conselleria de   Medi Ambient del Govern Balear,  el  Ministeri de Medi Ambient del Govern  d'Espanya i   l'Ajuntament  de  Pollença  amb   una  inversió  de 746.598,38 €.

 

 La zona humida i els seus voltants va ser recuperada i equipada com a parc urbà. Posteriorment, a l'any 2010, hi va  ser  inaugurat  el  primer  Centre  de Turisme Ornitològic (CTO) de les Balears.

 

El Centre de Turisme Ornitològic

 

El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola (CTO) va ser inaugurat el 24 d'agost de 2010. Es tracta del primer centre d'aquestes característiques obert al públic a les Balears. Després d'un període de pausa torna a estar obert des de l'1 de febrer de 2016. 

     

Dins  s'hi  troba  una exposició permanent on aparèixen  algunes   de   les   zones més destacades  per  l'observació d'aus a Mallorca. 

A cada panell s'explica on es troben aquestes àrees, quines són les espècies més representatives i recomanacions per la seva observació.

 

El centre i el  parc  són   gestionats  per   l'Ajuntament  de  Pollença i la Conselleria  de Medi Ambient, Agricultura i Pesca  del  Govern  de les Illes Balears.

 

Al  Centre  també  s'hi  pot  trobar informació sobre els   parcs  naturals i finques  públiques,  així com  guies i llibres de consulta. Es disposa de   personal especialitzat  en ornitologia per  informar i recomanar els millors  llocs per l'observació d'aus i les espècies que és possible veure en cada moment.
   

Des del CTO es promocionen les activitats relacionades amb l'ornitologia i també s'organitzen activitats al propi parc. També  es  poden   concertar  visites  per part de grups i escoles.


  El CTO està obert de febrer a novembre.

 

El parc i la zona humida

 

Gairebé la meitat de l'àrea de la Gola és coberta per aigua. És la zona humida i la seva àrea d'influència.

   

La major superfície d'aigua es concentra en la zona central  de la Gola, on l'amplària és major i l'aigua té més contingut en sal degut a la seva connexió directa amb la mar. El torrent  de  Síller (canalitzat al seu tram superior)  i el torrent de Gommar fan aportacions d'aigua dolça al salobrar que hi ha a la Gola.
     

Tot voltant  l'aigua  trobam  les zones de salicorniar  on la presència d'aigua depèn de les pujades i baixades del  nivell de la mar.

     

Més enllà de la zona inundable ja trobam el passeig que conforma el recorregut pel parc de la Gola. L'itinerari voreja tota la zona humida i passa pels altres hàbitats presents al parc. 

     

És tracta d'un itinerari completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda on podem trobar diferents punts d'observació de l'avifauna. Els panells informatius recullen informació d'algunes de les espècies més interessants que podem observar.

 

Fauna

 

Com en totes les zones humides, el major atractiu de la Gola és l'avifauna que s'hi pot observar. Aquesta pot ser abundant en algunes èpoques de l'any i a vegades ens dóna petites sorpreses.


El collverd (Anas platyrhynchos), la gallineta d'aigua (Gallinula chloropus), l'agró blanc (Egretta garzetta) són els habituals del parc, però també el  busqueret capnegre (Sylvia melanocephala), el gafarró (Serinus serinus), la mèrlera (Turdus merula), el trencapinyons (Loxia curvirostra), el xàtxero groc (Motacilla flava) o el tudó (Columba palumbus) es deixen escoltar i veure tot passejant pel recorregut.

 

Durant els períodes migratoris alguns ocells s'aturen a la Gola a descansar i alimentar-se.

 

Entre els anys 2010-2011 i 2016-2017 s'han pogut observar al parc i els seus voltants fins a 122 espècies d'aus.


Altres grups com els peixos i els artròpodes es poden veure a la Gola. La llisa (Chelon labrosus), el llop (Dicentrarchus labrax) o l'anguila (Anguilla anguilla) conformen l'ictiofauna habitual del parc.

 

Per altra part, moltes espècies d'insectes es comencen ara a conèixer al parc. Vàries espècies de papallones, libèl·lules, abelles, escarbats, etc hi poden ser observats.

 

Flora

 

Els hàbitats principals que trobam a la Gola són el salicorniar, que forma part de la zona humida, i la garriga amb pinar. La combinació d'aquests ambients fa que la diversitat de flora que podem trobar a la Gola sigui elevada sobretot de plantes de cicle anual.


Espècies com la salicòrnia (Arthrocnemum), la verdolaga marina (Halimione portulacoides), el jonc marí (Juncus acutus), el jonc boval (Scirpus holoschoenus ), la canya (Arundo donax) o el tamarell (Tamarix sp), són espècies relacionades amb la zona humida.

 

Petits prats lliguen aquesta àrea amb la garriga. Aquí  ja apareixen  espècies  que  presenten  port  arbustiu  com  la mata (Pistacia lentiscus), l'estepa  blanca (Cistus albidus) i l'estepa llimonenca (Cistus monspeliensis), aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i també de port arbori com el llampúdol (Rhamnus alaternus) i alguns ullastres (Olea europaea var. sylvestris).


 Dins el pinar (Pinus halepensis) hi trobam mesclades  vàries d'aquestes espècies, també alguns peus de murta (Myrtus communis) i algun garrover (Ceratonia siliqua) i ullastre. Entre i entre creixen arreu les herbàcies.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Fundación Natura Parc